ટ્યુશન સહાય યોજના 2022 અરજી પત્ર

ગુજરાત સરકાર વિદ્યાર્થીઓ માટે તેમના સારા શિક્ષણ માટે ઘણી બધી યોજનાઓ જાહેર કરે છે. tuition sahay yojana આ વખતે ગુજરાત અનરિઝર્વ્ડ એજ્યુકેશનલ એન્ડ ઈકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશને ટ્યુશન સહાય યોજના તરીકે ઓળખાતી યોજનાની જાહેરાત કરી છે. આ યોજના બિન અનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ માટે જાહેર કરવામાં આવી છે જેઓ કોઈપણ પૈસાની સમસ્યા વિના અભ્યાસ કરી શકે છે.

ટ્યુશન સહાય યોજના 2022: હાઇલાઇટ્સ

coaching help scheme સ્કીમ ટ્યુશન સહાય યોજનાનું નામ અધિકૃત વેબસાઈટhttps://gueedc.gujarat.gov.in/Scheme Run ByGujarat Unreserved Educational and Economical Development CorporationBeneficiaryUnreserved Category studentsHelp Line Number 079-23258688- 079-23258687

ટ્યુશન સહાય યોજના 2022 | અરજી પત્ર tuition fee sahay yojana gujarat

આજકાલ ટ્યુશન આપણી શિક્ષણ પ્રણાલીનો ખૂબ જ આવશ્યક ભાગ બની ગયો છે. અને કોચિંગ ફી ખૂબ ઊંચી છે. નિમ્ન મધ્યમ વર્ગ અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારો કોચિંગ સેન્ટરો દ્વારા લેવામાં આવતી રકમ પરવડી શકે તેમ નથી. ટ્યુશન સહાય યોજના હેઠળ GUEEDC બિન અનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ માટે ટ્યુશન સહાય તરીકે લોન પ્રદાન કરે છે. સરકાર આપશે રૂ. 15000/- ધોરણ 11 અને 12 માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને દર વર્ષે ટ્યુશન ફી તરીકે.

ધોરણ 10માં 70% થી વધુ અને ધોરણ 11મા કે 12મા વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થી દર વર્ષે રૂ. 15,000/- સહાય માટે પાત્ર છે. વિદ્યાર્થીઓ ડાયરેક્ટ એઇડ (D.B.T.) દ્વારા પાત્ર બનશે. 15,000/- વાર્ષિક અથવા વાસ્તવમાં ચૂકવેલ ફી બેમાંથી જે ઓછું હોય તે સ્વીકાર્ય રહેશે. ઉમેદવારને આ સહાય વર્ષમાં માત્ર એક જ વાર મળશે.

ટ્યુશન સહાય યોજના 2022 માટે જરૂરી દસ્તાવેજો

  • આધાર કાર્ડ
  • રહેણાંક પુરાવો
  • આવકનું પ્રમાણપત્ર
  • ઉંમરનો પુરાવો
  • 10મી માર્કશીટની નકલ
  • કોચિંગ સેન્ટરની વિગતો
  • અસુરક્ષિત શ્રેણી પ્રમાણપત્ર
  • શાળામાંથી વિદ્યાર્થીના ચાલુ અભ્યાસનું પ્રમાણપત્ર
  • ઉમેદવારની પાસબુકની પ્રથમ પેજની નકલ.

ટ્યુશન સહાય યોજના 2022 માટે પાત્રતા coaching sahay yojana gujarat

જે વિદ્યાર્થી ધોરણ 10 અને 12 માં અભ્યાસ કરે છે.

કોચિંગ સંસ્થા પબ્લિક ટ્રસ્ટ એક્ટ, કંપની એક્ટ-2013 અથવા કો-ઓપરેટિવ એક્ટ હેઠળ રજીસ્ટર થયેલ હોવી જોઈએ.

કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ 3 વર્ષથી વધુ સમયથી કાર્યરત હોવી જોઈએ.

કોચિંગ સેન્ટરનો પોતાનો GST નંબર હોવો આવશ્યક છે.

કોચિંગ સેન્ટરમાં ઓછામાં ઓછા 30 વિદ્યાર્થીઓનો વર્ગ ચાલતો હોવો જોઈએ.

કોચિંગ ફી શાળાની ફીમાં સામેલ થવી જોઈએ નહીં.

કૌટુંબિક આવક 4,50,000/- થી વધુ ન હોવી જોઈએ

મહત્વપૂર્ણ કડીઓ

Gujarat website CLICK HERE

અધિકૃત વેબસાઇટ: અહીં ક્લિક કરો

ટ્યુશન સહાય યોજના 2022 કેવી રીતે લાગુ કરવી?

અધિકૃત વેબસાઈટ ફર્સ્ટ https://gueedc.gujarat.gov.in/ મારફતે ઓનલાઈન અરજી કરો.

Leave a Comment